Text Size

23.12

| Печат |

23 Декември
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Аз ще пратя при вас пророка Илия,
преди да настъпи денят Господен.
 
Четене из книгата на пророк Малахия.    3, 1-4; 4,5-6
 
Това казва Господ Бог:
"Ето, аз пращам Ангела си, и той ще приготви пътя пред Мене, и внезапно ще дойде в храма си Господ, когото вие търсите, и Ангелът на завета, когото вие желаете. Ето, Той иде, казва Господ Саваот. И кой ще издържи деня на дохождането ми, и кой ще устои, кога се Той яви? Защото той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще седне да претопява и чисти сребро, ще очисти синовете на Леви и ще ги претопи като злато и като сребро, за да принасят жертва на Господа с правда. Тогава ще бъде благоприятна на Господа жертвата на Юда и Йерусалим както в стародавни дни и както в предишни години."
"Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен - велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24, 4вс-5ав. 8-9Л0 и 14. (О: Лк 21,28)
Изправете се и подигнете главите си, защото наближава избавлението ви.
 
Покажи ни, Господи, твоите пътища и научи ме на твоите пътеки, насочи ме към твоята истина и ме научи, защото ти си Бог на моето спасение. O
Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; Насочва кротките към правда и учи кротките на своите пътища. O
Всички пътища Господни са милост и истина за онези, които пазят завета му и откровенията му.
Тайната Господня е за онези, които му се боят; на тях открива той своя завет. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
O Царю на народите и ъглен камък на Църквата; дойди и спаси човека, когото от кал направи.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Рождението на Иван Кръстителя.
 
Четене от светото Евангелие според Лука.          1, 57-66
 
За Елисавета настана време да роди и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличи Господ милостта си над нея, и се радваха с нея.
На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: "не, а да се нарече Иван."
И рекоха й: "Няма никой в рода ти, който се нарича с това име."
И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: "Иван му е името." И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога.
И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърце и си казваха: "Какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него."
Това е слово Господне.