Text Size

18.12

| Печат |

18 декември
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ще въздигна на Давид праведна Младочка.
 
Четене из книгата на пророк Иеремия.    23, 5-8
''Ето, настъпват дни, казва Господ - и ще въздигна на Давид пра­ведна младочка и ще възцаря Цар, който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда по земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно; и ето - Неговото име, с което ще го наричат: "Господ - наше оправдание."
Затова ето, настъпват дни, казва Господ, когато вече не ще говорят: "Жив Господ, който изведе Израилевите синове из Египетската земя", а "жив Господ, който изведе и който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил" и ще живеят в земята си."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 71, 2. 12-13. 18-19 (О: срв 7)
В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир во веки.
 
Боже, дай на царя твоето правосъдие, и на царевия син твоята правда, за да съди праведно твоите люде, и твоите бедни в съда. O
Защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник,
Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните. O
Благословен Господ Бог, Бог Израилев, който едничък прави чудеса; благословено името на славата му до века, и цяла земя да се изпълни с неговата слава! Амин, Амин. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
O Водител на дома Израилев, който даде на Мойсей закона връх Сиона: дойди да ни спасиш с протегнати ръце.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Исус ще се роди от Мария,
сгодена за Йосиф, сина Давидов.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       1, 18-24
А Рождението на Исуса Христа стана тъй:
След сгодяване на майка му Мария за Йосифа, преди още да бяха се събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети. А Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я посрами, поиска тайно да я напусне.
Но когато намисли това, ето, Ангел Господен му се яви насъне и каза: "Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди Син, и ще му наречеш името Исус; защото Той ще спаси народа си от греховете му."
А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: "Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще му нарекат името му Емануил, което ще рече: с нас е Бог."
Като стана от сън, Йосиф направи, както му бе заповядал Ангелът Господен и прие жена си.
Това е слово Господне.