| Печат |

Събота
 
ПЪРВО ЧЕТИВО.
 
Отново ще дойде Илия.
Четене из книгата на Исуса, Син Сирахов.         48,1-4.9-11
И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило. Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им: със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън.
Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава?
Ти беше грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне; ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утолиш гнева -преди да се е обърнал в ярост - да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената Яковови.
Блажени са ония, които са те видяли, и които са украсени с любов!
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79,2ас и зв 15-16Л8-19 (О: 4)
Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.
 
Пастирю Израилев, послушай. Който седиш на Херувимите, яви се. Издигни силата си, и дойди. O
Боже на силите, обърни се; погледни от небето и виж, и посети това лозе.
Опази това, що е насадила твоята десница, и младочките, които ти укрепи за себе си. O
Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница, върху човешкия син, когото си укрепил за себе си.
И ние няма да отстъпим от Тебе: оживи ни, и ние ще призоваваме твоето име. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 3,4.6
O Алилуя.
Пригответе пътя на Господа, прави пътеките Му; всяка плът ще види спасението Божие.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Илия вече дойде и не го познаха.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       17,10-13
Когато слизаха от планината, учениците попитаха Исуса и думаха: "Защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?" Исус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха. Тъй и Син Човечески ще пострада от тях."
Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иван Кръстителя.
Това е слово Господне.