Text Size

15.12

| Печат |

Петък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
О, ако беше се вслушвал в моите заповеди.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         48,17-19
Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: "Аз съм Господ, Бог твой, който те учи на полезно, който те води по онзи път, по път, по който трябва да ходиш. О, ако беше се вслушвал в моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река, и твоята правда - като морски вълни. И твоето потомство щеше да бъде като пясък, и ония, които произлизат от бедрата ти - като песъчинките; не щеше да се изглади, не щеше да се изтреби името му пред Мене.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3-4 и 6 (О: Срв Ив 8,12)
Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.
 
Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешниците не стои, и в сборището на развратниците не седи; а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. O
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее. O
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. O
 
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
O Алилуя.
Господ ще дойде, посрещнете го; Той е княз на мира.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Не слушат нито Иван, нито Сина човечески.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       11,16-19
В онова време: Исус каза на народа:
"На кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: "Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте."
Защото дойде Иван, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.
Дойде Син Човечески, който яде и пие, а казват: ето човек многоядец, приятел на митари и грешници!" И премъдростта биде оправдана от своите чеда.
Това е слово Господне.