Text Size

14.12

| Печат |

Четвъртък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Аз съм твоят Изкупител, Светият Израилев.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         41,13-2
Аз съм Господ, Бог твой; държа те за твоята дясна ръка, казвам ти: "не бой се, Аз ти помагам".
Не бой се, червей, Якове, малолюдни Израилю - Аз ти помагам, казва Господ и твоят Изкупител, Светият Израилев.
Ето, Аз те направих остра диканя, нова, назъбена; ти ще вършееш и стриваш планини и хълмовете ще направиш като мекина. Ти ще ги вееш, и вятър ще ги разнесе, и вихър ще ги развее; а ти ще се зарадваш у Господа, ще се хвалиш със Светия Израилев.
Сиромаси и немощни търсят вода и няма; езикът им пресъхва от жажда: Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя.
Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя - водни извори; ще посадя в пустинята кедър, ситим, мирта и маслина; ще насадя в степите кипарис, явор и бук наедно, за да видят и познаят, и да разгледат и разберат, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев е сътворил това.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,1 и 9.10-11.12-13ав (0:8)
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
 
Ще те превъзнасям, Боже мой царю, и ще благославям твоето име от века до века.
Благ е Господ към всички, и неговите щедрости са върху всичките му дела. O
Да те славят, Господи, всички твои дела, и да те благославят твоите светии.
Да проповядват славата на твоето царство, и да разказват за твоето могъщество, O
та да знаят синовете човешки за твоето могъщество и за славното величие на твоето царство.Твоето царство е царство на всички векове, и твоето владичество във всички родове. O
 
АЛИЛУЯ       Ис 45,8
O Алилуя.
Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния; да се разтвори земята и да роди Спасителя.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Не се е появил по-голям от Иван Кръстителя.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       11, 11-15
В онова време Исус каза на народа:
"Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иван Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него. А от дните на Иван Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят. Защото всички пророци и законът бяха пророкували до Ивана, и ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде.
Който има уши да слуша, нека слуша!
Това е слово Господне.