Text Size

| Печат |

Сряда
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Всемогъщият Господ "дава сила на уморения".
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         40,25-31
"Кому, прочее, ще ме уподобите и с кого ще ме сравните?" казва Светият. Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил? Кой изчислява броя на войнството им? Той всички ги нарича на име: поради голямото могъщество и велика сила у Него нищо не липсва.
А как говориш ти, Якове, и казваш, Израилю: "пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог"? Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Господ Бог, който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва: Неговият разум е неизмерим. Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощелия. Уморяват се и момци и отслабват, и млади люде падат, а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102,1-2.3-4.8 и 10 (0:1а)
Благославяй, душо моя, Господа.
 
Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя неговото свето име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. O
Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости. O
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив: Той не ни стори според нашите беззакония, и не ни въздаде според нашите грехове. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Ето, Господ, ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Дойдете при мене всички отрудени.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       11,28-30
В онова време: Исус отговори и рече:
"Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се проучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко."
Това е слово Господне.