Text Size

9.12

| Печат |

Събота
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Той ще те помилва, по гласа на твоя плач.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         30,19-21.23-26
Това казва Господ Бог, Светият Израилев:
"Народът ще живее на Сион в Йерусалим; ти няма много да плачеш - Той ще те помилва, по гласа на твоя плач, и щом го чуе - ще ти отговори.
И ще ви даде Господ хляб в скръб и вода в нужда; и твоите учители не ще се вече скриват, и очите ти ще виждат твоите учители: ако се отклоните надясно, ако се отклоните наляво, ушите ви ще слушат словото, което говори зад вас: "Ето пътя, вървете по него".
И той ще даде дъжд върху твоето семе, с което ще засееш нивите, и хляб, що го ражда земята, и той ще бъде изобилен и сочен; стадата в оня ден ще пасат по широки пасбища. И воловете и ослите, които обработват нивите, ще ядат посолена кърма, очистена с веячка и лопата.
И по всяка висока планина и по всеки издигнат хълм ще потекат води, потоци вода, в деня на голямото поражение, кога паднат кулите. И светлината на месечната ще бъде като светлината на слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни, в оня ден, кога Господ обвърже раната на своя народ и изцери нанесените му язви."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 146,1-2.3-4.5-6 (О: Ис 30,18)
Блажени всички, които очакват Господа, или: Алилуя.
 
Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно - хвала достойна.
Господ съзижда Йерусалим, събира изгнаниците на Израил. O
Той изцерява съкрушените по сърце, и лекува техните рани: изчислява броя на звездите: всички тях нарича с имената им. O
Велик е Господ наш, и велика е силата му, и разумът му - неизмерим. Господ въздига смирени, нечестиви унижава доземи. O
 
АЛИЛУЯ       Ис 33,22
O Алилуя.
Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, наш цар; Той ще ни спаси.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Като видя тълпите, съжали ги.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       9,35-10,1.6-8
В онова време:
Исус ходеше по всички градове и села, като получаваше в синагогите им, проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест и всяка немощ у народа.
Като видя тълпите народ, съжали го, задето са изнурени и като овци, които нямат пастир. Тогава казва на учениците си: "Жетвата е голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работниците на жетвата си."
И като повика дванадесетте си ученика, даде им власт над нечистите духове, за да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
Тия дванайсет души прати Исус и им заповяда: отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев; и като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи царството небесно; болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкръсвайте, бесове изгонвайте. .Даром получихте, даром давайте!"
Това е слово Господне.