Text Size

7.12

| Печат |

Четвъртък
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Нека влезе праведният народ, който пази истината.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         26,1-6
В оня ден ще бъде изпята в земята Юдина тая песен: "Градът ни е як, вместо стени и окоп Той ни е дал спасение. Отворете портите; нека влезе праведният народ, който пази истината. Старата заблуда премина, ти пазиш мир: съвършен мир, защото на тебе се уповаваме.
Уповавайте се на Господа на веки, защото Господ Бог е вечна твърдина. Той събори онези, които живееха на високо - високо стоещия град; повали го, повали на земята, хвърли го в прах. Нога го тъпче, нозете на сиромаха, стъпките на бедните."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 117,1 и 8-9.19-21.25-27а (0:26а)
Благословен, който идва в името Господне, или: Алилуя.
 
Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.
По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе. O
Отворете ми портите на правдата, ще влеза в тях, ще прославя Господа.
Ето портите Господни; праведните ще влезат в тях. Славя те, че ме послуша и стана мое спасение. O
O, Господи, спаси! О, Господи, спомогни.
Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия. O
 
АЛИЛУЯ       Ис 55,6
O Алилуя.
Търсете Господа, когато можете да го намерите; призова­вайте го, когато е близо.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Който изпълнява волята на Отца, ще влезе в царството небесно.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       7,21.24-27
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно; а оня, който изпълнява волята на моя Отец Небесен.
И тъй, всекиго, който слуша тия думи и ги изпълнява, ще уподобя на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; и заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки и духнаха ветрове и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо."
Това е слово Господне.