Text Size

4.12

| Печат |

Понеделник
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Господ събира всички народи във вечния мир на Царството Божие.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         2,1-5
Слово, открито във видения на Амосовия син Исаия, за Юдея и Йерусалим":
И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекът към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат:
"Дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Яков, и Той ще ни научи на своите пътища, и ще ходим по пътеките Му, защото от Сион ще излезе законът, и от Йерусалим - словото Господне."
И Той ще съди народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орал