Text Size

3.12

| Печат |

Неделя, година В
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
О, да беше раздрал небесата и слязъл!
 
Четене от книгата на пророк Исаия.         63, 16в—17; 64,1.3в-8
 
Ти, Господи, си наш Отец, от века Твоето име е: "Изкупител наш". Защо, Господи, си допуснал да се отбием от твоите пътища, да се ожесточи сърцето ни, за да Ти се не боим? Обърни се заради твоите раби, заради колената на Твоето наследие.
О, да беше ти раздрал небесата и слязъл! Планините биха се разтопили от лицето ти!
Слизаше, и планините се топеха от твоето лице. Защото от века не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и никое око не бе виждало други бог, освен тебе, който да е сторил толкова за онези, които се Нему надяват. Ти милостиво срещаше всеки, който се радваше и който вършеше правда, който те спомняше в твоите пътища.
Но, ето, Ти се разгневи, защото ние,отдавна грешихме; и как тогава ще бъдем спасени? Всички ние станахме като нечист човек, и всяка наша правда - като зацапана дреха; и всички посърнахме като лист, и беззаконията ни като вятър ни отнасят.
И няма призоваващ Твоето име, който би установил да се държат здраво o Тебе; затова Ти скри от нас лицето си и ни остави да гинем от беззаконията си. Но сега, Господи, Ти си наш Отец: ние сме глина, а Ти - наш ваятел, и всички сме дело на твоите ръце.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79,2ас и 3в.15-16.18-19 (0:4)
Боже, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим!
Пастирю Израилев, послушай! Който седиш на херувимите, яви се! Издигни силата си и дойди да ни спасиш, O
Боже на силите, обърни се; милостно погледни от небето и виж и посети това лозе.
Опази това, що е насадила твоята десница, и младочките, които ти укрепи за себе си. O
Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница върху човешкия син, когото си укрепил за себе си.
И ние няма да отстъпим от Тебе; оживи ни, и ние ще призоваваме твоето име. O
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Очакваме откровението на нашия Господ Исус Христос.
 
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           1,3-9
Братя,
Благодат вам и мир от Бога, нашия Отец, и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог винаги за всички заради даруваната вам в Христа Исуса Божия благодат; защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и с всяко познание, според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство; тъй че вие не се лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос, който ще ви и утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение със Сина Му, Исуса Христа, нашия Господ.
Това е Божие слово.
 
АЛИЛУЯ       Пс 84,8
O Алилуя.
Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни Твоето спасение.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Бъдете будни: не знаете, кога ще дойде господарят на къщата.
 
Четене от светото Евангелие според Марко.       13,33-37
В онова време: Исус каза на учениците си:
"Внимавайте, бъдете будни и се молете; понеже не знаете, кога ще настане времето. То прилича както кога някой човек, отивайки в чужбина и оставяйки къщата си, даде власт на слугите си и всекиму своя работа, и заповядва на вратаря да бъде буден.
И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, кога ще дойде господарят на къщата: привечер ли, или среднощ, или кога петли пропеят, или на съмване, та, като дойде ненадейно, да ви не намери, че спите. А каквото вам говоря, говоря го на всички: Бъдете будни!"
Това е слово Господне.