Text Size

Октомври

| Печат |

 

1 Н

 ХХVI. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Тереза на Детенцето Исус д. ц. уч.

з
“А” Йез 18, 25-28; Пс 23; Фил 2, 1-11; Мт 21, 28-32
2 П св. Ангели пазители; св. Теофил мон. б
Изх 23, 20-23; Пс 90; Мт 18, 1-5.10
3 В св. Дионисий Ареопагит; св. Кандида м. з
Зах 8, 20-23; Пс 86; Лк 9, 51-56
4 С св. Франциск от Асизи мон. б
Не 2, 1-8; Пс 136; Лк 9, 57-62
Белозем: храмов празник
5 Ч

св. Фаустина Ковалска мон.; св. Плацид мон.;

св. Илиян еп. м.

з
Не 8, 1-4.5-6.7-12; Пс 18; Лк 10, 1-12
6 П св. Бруно свещ.; св. Ренато еп.; св. Фидес м. з
Вар 1, 15-22; Пс 78; Лк 10, 13-16
7 С Дева Мария на Броеницата; св. Юстина м. б
Вар 4, 5-12.27-29; Пс 68; Лк 10, 17-24
Велико Търново: храмов празник
8 Н

ХХVII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Пелагия м.

з
“А” Ис 5, 1-7; Пс 79; Фил 4, 6-9; Мт 21, 33-43
9 П св. Дионисий еп. м.; св. Иван Леонарди свещ. з
Йона 1, 1 - 2, 1.11; Йона 2; Лк 10, 25-37
10 В

св. Павлин от Йорк еп.; св. Франциск Боржия свещ.;

св. Даниел и другари м.

з
Йона 3, 1-10; Пс 129; Лк 10, 38-42
11 С св. Иван XXIII. п.; св. Филип дяк. з
Йона 4, 1-11; Пс 85; Лк 11, 1-4
12 Ч

Освещаване на катедралата в Русе; Дева Мария от Пилар;

св. Серафим мон.; св. Максимилиян еп.

з
Мал 3, 13 - 4, 2; Пс 1; Лк 11, 5-13
13 П св. Едуард изп. з
Йоил 1, 13-15; 2, 1-2; Пс 9; Лк 11, 15-26
14 С св. Каликст I. п.; св. Параскева (Петка) отш. з
Йоил 4, 12-21; Пс 96; Лк 11, 27-28
15 Н

ХХVIII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Тереза от Авила д. ц. уч.

з
“А” Ис 25, 6-10; Пс 22; Фил 4, 12-14.19-20; Мт 22, 1-14
16 П св. Маргарита Мария Алакок д.; св. Едвига мон.   з
Рим 1, 1-7; Пс 97; Лк 11, 29-32
17 В св. Игнатий от Антиохия еп. м.; св. Осия пр. ч
Рим 1, 16-25; Пс 18; Лк 11, 37-41
18 С СВЕТИ ЛУКА ЕВАНГЕЛИСТ ч
2Тим 4, 9-17; Пс 144; Лк 10, 1-9
19 Ч

СВЕТИ ПАВЕЛ ОТ КРЪСТА
св. Йоил пр.; св. Иван, Исак и другари свещ. м. (Канада)

б
1Кор 1, 18-25; Пс 102; Мт 16, 24-27
Русе - катедрала: храмов празник
20 П св. Ирина Португалска м.; св. Аделина иг.; св. Венделин з
Рим 4, 1-8; Пс 31; Лк 12, 1-7
21 С св. Иларион отш.; св. Урсула м. з
Рим 4, 13.16-18; Пс 104; Лк 12, 8-12
22 Н

ХХIХ. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Иван Павел II. п.; св. Марко еп.; св. Мария Саломе

з
“А” Ис 45, 1.4-6; Пс 95; 1Сол 1, 1-5; Мт 22, 15-21
23 П св. Иван от Капестрано свещ. з
Рим 4, 20-25; Лк 1; Лк 12, 13-21
24 В св. Антон Мария Кларет еп.; св. Арета и Рума м. з
Рим 5, 12.15.17-19.20-21; Пс 39; Лк 12, 35-38
25 С св. Хризант и Дария м.; св. Хриспин м. з
Рим 6, 12-18; Пс 123; Лк 12, 39-48
26 Ч св. Димитър от Солун м.; св. Луциян и Марциян м. з
Рим 6, 19-23; Пс 1; Лк 12, 49-53
27 П св. Сабина м.; св. Еварист п. м. з
Рим 7, 18-25; Пс 118; Лк 12, 54-59
28 С СВЕТИ СИМОН И ЮДА ТАДЕЙ АПОСТОЛИ ч
Еф 2, 19-22; Пс 18; Лк 6, 12-19
29

Н

¹

ХХХ. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА

св. Нарцис еп.; св. Онорат еп.

з
“А” Изх 2, 21-27; Пс 17; 1Сол 1, 5-10; Мт 22, 34-40
30 П св. Герман еп.; св. Марцел м. з
Рим 8, 12-17; Пс 67; Лк 13, 10-17
31 В св. Волфганг еп.; св. Алфонс Родригес мон. з
Рим 8, 18-25; Пс 125; Лк 13, 18-21