Text Size

27.10

| Печат |

Четвъртък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Сега, освободени от греха, станахте роби на Бога.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    6,19-23
Братя:
Говоря по човешки поради плътската ваша немощ, както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела.
Защото, докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата, А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт.
Но сега, като се освободихте от греха и станахте роби на Бога, вашият плод е светост, а краят - живот вечен. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса нашия Господ.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: Пс 39,5а)
Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.
 
Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивците, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. O
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. O
Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. O
 
АЛИЛУЯ       Фил 3,8-9
O Алилуя.
От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Не дойдох да дам мир, а раздяла.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,49-53
В онова време: Исус каза на учениците Си:
"Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал! С кръщение трябва да се кръстя; и колко ми е мъка, докато се свърши това!
Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а - раздяла. Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима; баща ще бъде против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си."
Това е слово Господне.