Text Size

23.10

| Печат |

СВ. ЙОАН КАПИСТРАН, СВЕЩЕНИК

 
 
Понеделник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Писано е и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Него.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    4,20-25
Братя:
В обещанието Божие Авраам не се усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава, напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност.
Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас, ще се вмени и нам, вярващите, в Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдание.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,69-70-71-72.73-75 (О: 68)
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
 
И издигна за нас мощен Спасител в дома на Давид, Своя раб;
както беше обещал от древно време посредством Своите свети Пророци. O
За да ни спаси от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви милосърдие над Отците ни, и да си спомни светия Си Завет. O
Клетвата, с която се кле на Авраам, нашия Отец, да ни даде без страх да Му служим, след като ни избави от ръката на враговете ни, в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си. O
 
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
O Алилуя.
Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството Божие.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Това, що си приготвил, кому ще остане?
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,13-21
В онова време:
Някой от народа каза на Исус: "Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството."
А Той му рече: "Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?" При това им рече: "Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си."
И каза им притча, като рече: "На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: "Какво да направя? Няма де да събера плодовете си." И рече: "Това ще сторя: Ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се."
Но Бог му рече: "Безумнико, нощес ще ти поискам душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?"
Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога."
Това е слово Господне.
 
 
23 октомври
 
СВ. ЙОАН КАПИСТРАН, СВЕЩЕНИК
 
Възпоменание
ПЪРВО ЧЕТИВО        Прм 10,10-14
 
Четене из книгата Премъдрост.
         Премъдростта учеше на прави пътища побягналия от братов гняв праведник, показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му.
         Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати, запази го от враговете и го тури в безопасност пред онези, които каварстваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието. Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях. Тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над онези, които го угнетяваха. Показа, че са лъжци тези, що го обвиняваха, и му дари вечна слава.
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ    Пс 33
Отпев: Вкусете и ще видите, колко благ е Господ.
 
Ангелът на Господа застава около онези,
които Му се боят и ги избавя.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ.
Блажен е човекът, който се на Него уповава. О...
 
Очите на Господа са обърнати към праведниците,
и ушите Му – към техните вопли.
Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло,
за да изтреби от земята помена им. О...
 
Викат праведниците и Господ слуша
и ги избавя от всичките им скърби.
Близо е Господ до сломените по сърце,
и смирените по дух ще спаси. О...
 
Много са скърбите на праведника,
но от всички тях Господ ще го избави.
Той пази всички негови кости,
ни една от тях не ще се строши. О...
 
АЛЛЕЛУЯ    Пс 58,17
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Аз пък ще възпявам Твоята сила
и от ранни зори ще провъзглася Твоята милост.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ   Лк 9,1-6
Четене от светото Евангелие според Лука.
 
         Исус като свика дванайсетте свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват царството Божие и да изцеряват болни.
         И рече им: “Нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи. И в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път. И ако някой ви не приемат, като излизате от оня град, отърсете и праха от нозете си, за свидетелство срещу тях”.
         Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.
Това е слово Господне.