Text Size

19.10

| Печат |

СВ. ПЕТЪР ОТ АЛКАНТАРА, СВЕЩЕНИК

 
Четвъртък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    3,21-ЗОа
Братя:
Сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е във всички и у всички вярващи; защото няма разлика: всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение, за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исуса Христа.
Де е, прочее, хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или Бог е Бог само за Юдеите, а не и за езичниците? Разбира се и на езичниците; Защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129,1-2.3-4в.4с-5. (О: 7)
У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.
 
От дън душа викам към Тебе, Господи;
Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. O
Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, ще благоговеем пред Тебе. O Надявам се на Господа; Надява се душата ми на словото му, уповава се душата ми на Господа. O
 
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
O Алилуя.
Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Ще се изиска кръвта на пророците
от кръвта на Авел до кръвта на Захария.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,47-54
В онова време: Господ рече:
"Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха! С това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.
Затова и Божията премъдрост рече: "Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма." Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.
Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте."
И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата Му, за да Го обвинят.
Това е слово Господне.
 
 
19 октомври
 
СВ. ПЕТЪР ОТ АЛКАНТАРА, СВЕЩЕНИК
 
Възпоменание
 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО      Фил 3,8-14
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.
 
         Братя: Смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради Когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа, и да се намеря в Него, имайки не своя от закона премъдрост, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра. За да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, та дано някак достигна възкресението на мъртвите.
         Казвам тъй, не защото вече достигнах, или че се усъвърше- нствах, но се стремя, дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Исуса.
         Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това, но едно само правя, като забравям, що е зад мене, и като се силно стремя към това, що е пред мене. Тичам към целта – към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ        Пс 15
Отпев: Ти си, о Господи, единственото ми благо.
 
Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам,
казах на Господа: Ти си Господ мой;
Господ е дял от моето наследие и моята чаша.
Ти държиш моя жребий. О...
 
Ще благославям Господа, Който ме е вразумил,
дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господа,
защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О...
 
Затова се възрадва сърцето ми и се развесели езикът ми,
Ти ще ми посочиш пътя на живота,
пълна радост е пред Твоето лице,
блаженство е в Твоята десница. О...
 
 
АЛЛЕЛУЯ                  Пс 54,23
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи.
Той никога не ще допусне праведник да се поклати.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ                    Лк 12,22-31
 
Четене от светото Евангелие според Лука.
 
         Исус рече на учениците си: “Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете. Та животът е по-ценен от храната и тялото от облеклото.
         Погледнете враните, че не сеят, нито жънат. Те нямат ни скривалище, ни житница и Бог ги храни, а колко сте вие по-ценни от птиците.
         И кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижете за другото? Погледнете криновете, как растат: не се трудят, нито предат, но казвам ви, че нито Саломон във всичката си слава не се е облякъл тъй, както всеки един от тях. Ако пък тревата на полето, която я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци.
         Затова и вие не търсете, какво да ядете или какво да пиете. Нека това не ви безпокои. Защото всичко това търсят езичниците на света, а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това, но вие търсете царството Божие и всичко това ще ви се придаде”.
Това е слово Господне.