Text Size

14.10

| Печат |

Събота
 
Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Турете сърпове на работа, защото жътвата е узряла.
 
Четене из книгата на пророк Йоил                       3,12-21
Тъй казва Господ:
"Нека станат народите и слязат в долината на Иосафат; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.
Тълпи, тълпи в съдната долина! Защото близо е денят Господен в съдната долина! Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа си от Йерусалим; ще потреперат небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана на синовете Израилеви. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.
И ето, в онзи ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища юдейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долината Ситим. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Юдини и проливаха невинна кръв в земята им. А Юда ще живее вечно, и Йерусалим - от рода в род. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96,1-2.5-6.11-12 (О: 12а)
Радвайте се, праведни, в Господа.
 
Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови.
Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. O Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. O
Светлина свети над праведника, и на правите по сърце - веселие. Радвайте се, праведни, в Господа и славете паметта на светинята Му. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
O Алилуя.
Блажени са онези, които слушат словото Божие и го спазват.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Блажена е утробата, която Те е носила.
Но блажени са и тия, които слушат словото Божие.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,27-28
В онова време:
Когато Исус говореше на народа, една жена издигна глас от народа и Му рече: "Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!"
А Той рече: "Да, но блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят."
Това е слово Господне.