Text Size

10.10

| Печат |

Вторник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Отвърнаха се Ниневийци от лошия си път и Бог се смили.
 
Четене из книгата на пророк Йона           3,1-10
И биде слово Господне към Йона втори път: "Стани, иди в Ниневия, град голям и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах." Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: "Още четиридесет дена - и Ниневия ще бъде разрушена!" И повярваха Ниневийци в Бога и обявиха пост и облякоха се във вретище, мало и голямо.
Тази дума дойде до царя на Ниневия и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му: "Ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се смили и ще отвърне от нас пламтящия си гняв, и не ще загинем."
И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съ­жали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129,1-2.3-4ав.7-8 (О: 3)
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?
 
От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми. O Ако си спомняш за беззаконията, Господи, Господи, кой може да устои?
Но в Тебе е прошката на греховете, и ще благоговеем пред Тебе. O Защото у Господа е милосърдието, и изобилно у Него изкуплението. И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. O
 
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
O Алилуя.
Блажени, които слушат Божието слово, и го пазят.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Марта Го прие в дома си. Мария избра добрата част.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,33-42
В онова време:
Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седеше при нозете на Исуса и слушаше речта Му.
А Марта се улиса в голяма шетня и като пристъпи, рече: "Господи, не те ли е грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне."
Исус й рече: "Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме."
Това е слово Господне.