Text Size

6.10

| Печат |

Петък
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Съгрешихме пред Господа и не повярвахме.
 
Четене из книгата на пророк Варух                      1,15-22
У Господа, нашия Бог, е правдата, а у нас - срам по лицата, като днес, у всеки юдеин и у живеещите в Йерусалим, у царете ни и у князете ни, у свещениците ни, у пророците ни и у бащите ни, задето съгрешихме пред Господа, и Му се не покорявахме, и не слушахме гласа на Господа нашия Бог, за да ходим според заповедите на Господа, който е дал пред лицето ни.
В онзи ден, в който Господ изведе отците ни из Египетската земя, и до днес ние бяхме непокорни пред Господа, нашия Бог, и не ни беше грижа, че не слушахме гласа Му; за това ни сполетяха бедствия и клетва - както днес - която Господ определи пред своя раб Мойсей в онзи ден, в който изведе бащите ни из Египетската земя, за да ни даде земя, в която тече мед и мляко. И не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, във всички думи на пророците, които Той праща при нас, и ходехме всеки според мислите на своето зло сърце, служейки на други богове, вършейки зли дела пред очите на Господа, нашия Бог.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78,1-2.3-5.8-9 (О: 9вс)
Заради славата на името си, Господи, избави ни.
 
Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой
храм, Йерусалим обърнаха на развалини.
Труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии - на земните зверове, O
Проляха кръвта им като вода около Йерусалим и нямаше кой да ги погребе.
Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си. Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно? Докога ще пламти Твоята ревност като огън? O
Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. O
Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на Твоето име, и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име! O
 
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
O Алилуя.
Не ожесточавайте днес сърцето си, но послушайте гласа Господен.
O Алилуя
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Който Мене презира, презира Оня, който Ме е пратил.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,13-16
В онова време: Исус каза:
"Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсайдо! Защото, ако бяха станали в Тир и Сидон чудесата, които станаха у вас, те отдавна, седнали във вретище и в пепел, биха се покаяли. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко при съда, отколкото на вас.
И ти, Капернауме, нима ще се въздигнеш до небето? До ада ще се провалиш!
Който вас слуша, Мене слуша: и който вас презира, той и Мене презира; а който презира Мене, презира Оня, който ме е пратил."
Това е слово Господне.