Text Size

3.10

| Печат |

СВ. ЙОАН ОТ ДУКЛА, СВЕЩЕНИК

Вторник
 
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Ще дойдат много народи да търсят Господа в Йерусалим.
 
Четене из книгата на пророк Захария       8,20-23
Тъй казва Господ Саваот:
"Още ще дохождат народи и жители от много градове, и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат:
"Да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваот; и всеки ще каже: Ще отида и аз." И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваот в Йерусалим и да се помолят пред лицето на Господа."
Тъй казва Господ Саваот:
"В онези дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на юдеин и ще кажат: "Ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 86,1-3.4-5.6-7 (0.: Зах 8,23)
Бог е с нас.
Основите му са на свети планини;Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Граде Божи, славни работи се разправят за тебе. O Ще напомня на онези, които ме знаят, за Раав и Вавилон; Ето, Филистимци и Тир с Етиопия ще кажат: Еди-кой си се там роди. А за Сион ще казват: "Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи." O
Когато се преброяват народите Господ ще напише: "Еди-кой си там се роди."
И които пеят и кои свирят, повтарят: "Всичките ми извори са в тебе." O
 
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
O Алилуя.
Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Той с решителност се запъти към Йерусалим.
 
Четене от Светото Евангелие според Лука          9,51-56
Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него; но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.
Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: "Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?"
Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: "Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси."
И отидоха в друго село.
Това е слово Господне.
 

3 октомври
СВ. ЙОАН ОТ ДУКЛА, СВЕЩЕНИК
 
Възпоменание
ПЪРВО ЧЕТИВО                                                                             Сх 3,19-26
 
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.
 
Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден. Колкото си велик, толкова се смилявай, и ще намериш благодат у Господа. Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени. Защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя.
Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от твоите сили. Каквото ти е заповядано, за него размисляй, защото не ти е нужно онова, що е скрито.
При многото си занятия за излишното не се грижи, тебе е открито твърде много от човешкото знание, защото мнозина са въведени в заблуда от своите предположения, и лукави мечти са поколебали ума им.
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                                                                                Пс 130
 
Отпев: Пази душата ми в Твоя мир, Господи.
Господи, сърцето ми не се гордяло,
очите ми не са се високо дигали,
и аз не съм се занимавал с велики
и непостижими за мен работи. О...
      Смирявах и успокоявах душата си
като дете отбито от майчини гърди.
Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
Нека се уповава Израил на Господа
отсега и довека. О...
 
АЛЛЕЛУЯ                                                                                               Й 8,12
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.

Аз съм светлината на света,
който Ме последва ще има светлината на живота.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ                                                                                 Мт 11,25-30
 
Четене от светото Евангелие според Матей.
В онова време, продължавайки речта, Исус каза: “Прославям Те, Отче на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми – леко”.
Това е слово Господне.