Text Size

Ноември

| Печат |

1 С
 ВСИЧКИ СВЕТЦИ §
б
Откр 7, 2-4.9-14; Пс 23; 1Ив 3, 1-3; Мт 5, 1-12
ден на народните будители
2 Ч
ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ПОКОЙНИЦИТЕ
Задушница
в
Йов 19, 1.23-27; Пс 26; Рим 5, 5-11; Ив 6, 37-40
3 П
св. Мартин от Порес мон.; св. Хуберт еп.; св. Силвия
з
Рим 9, 1-5; Пс 147; Лк 14, 1-6
4 С
св. Карл Боромей еп.
б
Рим 11, 1-2.11-12.25-29; Пс 93; Лк 14, 1.7-11
5 Н
ХХХI. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Емерик кн.
з
“А” Мал 1, 14 - 2, 2.8-10; Пс 130; 1Сол 2, 7-9.13; Мт 23, 1-12
6 П
св. Леонард отш.; св. Павел еп. м.
з
Рим 11, 29-36; Пс 68; Лк 14, 12-14
7 В
св. Ернест иг.; св. Лазар отш.; св. Херкулан еп. м.
з
Рим 12, 5-16; Пс 130; Лк 14, 15-24
8 С
св. Деодат (Богдан) п.; бл. Джон Дънс Скот свещ.
з
Рим 13, 8-10; Пс 111; Лк 14, 25-33
9 Ч
ОСВЕЩАВАНЕ НА ЛАТЕРАНСКАТА БАЗИЛИКА
св. Теодор м.
б
Йез 47, 1-2.8-9.12 (1Кор 3, 9-11.16-17); Пс 45; Ив 2, 13-22
10 П
св. Лъв Велики п. ц. уч.; св. Тиверий м.
б
Рим 15, 14-21; Пс 97; Лк 16, 1-8
11 С
св. Мартин от Тур еп.; св. Мина отш.
б
Рим 16, 3-9.16.22-27; Пс 144; Лк 16, 9-15
12 Н
ХХХII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Йосафат еп. м.; св. Ренато еп.; св. Диего мон.
з
“А” Прем 6, 12-16; Пс 62; 1Сол 4, 13-18; Мт 25, 1-13
13 П
БЛАЖЕНИ ЕВГЕНИЙ, КАМЕН, ПАВЕЛ И ЙОСАФАТ
ч
Рим 8, 31-39; Пс 123; Мт 24, 4-13
Габрово: храмов празник
14 В
св. Никола Тавелич и другари свещ. м.
з
Прем 2, 23 - 3, 9; Пс 33; Лк 17, 7-10
15 С
св. Алберт Велики еп. ц. уч.; св. Леополд III. кн.
з
Прем 6, 2-12; Пс 81; Лк 17, 11-19
16 Ч
св. Гертруда д.; св. Маргарита Шотландска кр. вд.;
св. Агнеса мон.
з
Прем 7, 22 - 8, 1; Пс 118; Лк 17, 20-25
17 П
св. Елисавета Унгарска мон.; св. Флорин свещ.
б
Прем 13, 1-9; Пс 18; Лк 17, 26-37
18 С
Освещаване на базиликите “Свети Петър” и “Свети Павел”
з
Прем 18, 14-16; 19, 6-9; Пс 104; Лк 18, 1-8
19 Н
ХХХIII. НЕДЕЛЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
св. Фауст дяк. м.; св. Матилда мон.
з
“А” Пр 31, 10-13.19-20.30-31; Пс 127; 1Сол 5, 1-6; Мт 25, 14-30
20 П
св. Феликс от Валоа мон.; св. Дасий от Доростол м.;
св. Едмунд кр. м.
з
1Мак 1, 11-16.43-45.57-60.65-67; Пс 118; Лк 18, 35-43
21 В
Въведение Богородично
б
2Мак 6, 18-31; Пс 3; Лк 19, 1-10
22 С
св. Цецилия д. м.
ч
2Мак 7, 1.20-31; Пс 16; Лк 19, 11-28
23 Ч
св. Климент I. Римски п. м.; св. Колумбан иг.
з
1Мак 2, 15-29; Пс 49; Лк 19, 41-44
24 П
св. Андрей Дунг Лак и другари м. (Виетнам);
св. Хризогон еп. м.
ч
1Мак 4, 36-37.52-59; 1Пар 29; Лк 19, 45-48
25 С
св. Катерина от Александрия м.
з
1Мак 6, 1-13; Пс 9; Лк 20, 27-40
26 Н
ХРИСТОС ЦАР
св. Конрад еп.; св. Леонард свещ.; св. Стилиян отш.
б
“А” Йез 34, 11-12.15-17; Пс 22; 1Кор 15, 20-26.28; Мт 25, 31-46
27 П
св. Виргилий еп.; св. Валериян еп.; св. Густав мон.;
св. Теодосий отш.
з
Дан 1, 1-6.8-20; Дан 3; Лк 21, 1-4
ХХХIV. седмица през годината
28 В
св. Катерина Лабуре мон.; св. Яков от Марка свещ.
з
Дан 2, 31-45; Дан 3; Лк 21, 5-11
29 С
св. Сатурнин еп. м.; св. Филомен м.
з
Дан 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Дан 3; Лк 21, 12-19
30 Ч
СВЕТИ АНДРЕЙ АПОСТОЛ
ч
Рим 10, 9-18; Пс 18; Мт 4, 18-22
Калояново: храмов празник