Text Size

9.12

| Печат |

Неделя
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог ще покаже славата си в Тебе.
Четене из книгата на пророк Варух.
Иерусалиме, снеми от себе си дрехата на плача и на твоето огорчение и се облечи с благолепие на слава от Бога на веки! Облечи се с дреха на правда от Бога, тури на глава си венец на слава от Вечния, защото Бог ще покаже на цялото поднебесие твоята слава. Навеки ще те нарече "Мир на правда и слава на благочестие".
Стани, Иерусалиме, и застани на висота, обърни се към изток и погледни децата си, че Бог си е спомнил за тях. Те излязоха от тебе пеши, карани от враговете, но Бог ще ги доведе при тебе, носени в слава като царски синове; защото Бога е определил, всяка висока планина и вечните хълмове да се снишат, а долините да се изпълнят, за да се уравни земята, та Израил да върви твърдо с Божия слава.
А горите и всяко благовонно дърво да правят сянка на Израил, по Божия повеля; Бог ще предвожда радостно Израиля със светлата си слава, със своята милост и правда.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125, 1-2ав.2сд-3.4-5.6 (0:3)
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни - с пение. O
Тогава между народите се говореше: "Велико нещо извърши Господ над тях". Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме. O
Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост. O
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Бъдете чисти и непорочни в деня Христов.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол
до филипяни.1,4-6.8-1
Братя,
като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви, благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас, именно за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега, като съм уверен в това, че Той, който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Исуса Христа.
Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Исус Христова. И моля се, вашата любов все повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко, за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов, изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Исуса Христа за слава и похвала Божия.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО.  Лк 3,4.6
O. Алилуя е пътя Господен, направете пътеките Му прави, всяка плът ще види спасението Божие. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всяка плът ще види спасението Божие.
Четене от светото Евангелие според Лука           3,1-6
В петнайсетата година от царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му - четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний - четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Кайафа, биде слово Божие към Иван, син Захариев, в пустинята.
И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: "Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му; всеки дол да се изпълни, и всяка планина и рътлина ще се снишат, кри­вините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки; и всяка плът ще види спасението Божие."
Това е слово Господне.