Text Size

5.12

| Печат |

Сряда
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
 
Господ ни поканва на своята трапеза и отрива сълзите от всяко лице.
 
Четене из книгата на пророк Исаия.         25,6-1 Оа
В оня ден:
Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена. Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от своя народ по цяла Земя; защото тъй казва Господ.
И ще кажат в оня ден: "Ето, този е нашият Бог! Нему се уповавахме, и Той ще ни спаси! Този е Господ; Нему се уповавахме: да се възрадваме и развеселим за спасението от Него. Защото ръката на Господа ще почива върху тази планина."
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5-6 (О: бсд)
Аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.
 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая;
Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води,
подкрепядушата ми. O.
Насочва ме по пътя на правдата заради своето име.
Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене; Твоят жезъл и твоята палица ме успокояват. O
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. O
Тъй благостта и милостта ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. O
 
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Ето, Господ ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат.
O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
 
Исус изцелява мнозина и умножава хлебовете.
 
Четене от светото Евангелие според Матей.       15,29-37
В онова време:
Исус дойде при Галилейското море, възлезе на планината и седна там. И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Исуса, и Той ги изцери, тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.
А Исус, като повика учениците си, рече: "Жалко ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни не искам, да не би да им премалее по пътя."
И учениците Му казват: "Отде да набавим в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?"
Исус ги попита: "Колко хляба имате?"
Те Му отговориха: "Седем и няколко рибки".
Тогава заповяда народу да насяда на земята. И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците си, а учениците - на народа. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.
Това е слово Господне.