Text Size

3.12

| Печат |

Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ събира всички народи във вечния мир на Царството Божие.
Четене из книгата на пророк Исаия.         2,1-5
Слово, открито във видения на Амосовия син Исаия, за Юдея и Йерусалим":
И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се възвиси над хълмовете, и ще потекът към нея всички народи. И ще тръгнат много народи и ще кажат:
"Дойдете, и ще възлезем на планината Господня, в дома на Бога Яков, и Той ще ни научи на своите пътища, и ще ходим по пътеките Му, защото от Сион ще излезе законът, и от Йерусалим - словото Господне."
И Той ще съди народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала, и копията си - на сърпове; народ срещу народ не ще дигне меч, и няма да се учат вече на война.
О, доме Яковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина.
Това е Божие слово.
или
Ще бъде величие за оцелелите.
Четене из книгата на пророк Исаия.         4,2-6
В оня ден младочката Господня ще се яви в хубост и чест, и плодът на страната - във величие и слава, за оцелелите синове Израилеви.
Тогава останалите на Сион и оцелелите в Йерусалим - всички, записани като живеещи в Йерусалим, ще се наричат свети, кога Господ измие мръсотата на дъщерите сионски и очисти кръвта на Йерусалим из средата му с дух, който съди, и с дух, който пали.
И ще направи Господ над всяко място на Сион планина и над събранията й денем - облак и дим, а нощем - блясък от пламнал огън; защото над всичко почитано ще има покрив. И ще има шатра за сянка денем от пек и защита от лошо време и дъжд.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121,1-2.3-4а. (4в-5.6-7).8-9 (О: срв 1)
Ще отидем в дома Господен радостни.
Зарадвах се, когато ми казаха: "Да идем в дома Господен".
Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме.О
Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев.
да славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов. O
Искайте мир за Йерусалим: да добруват ония, които те обичат! Да бъде мир в твоите стени, добруване в твоите чертози! O Заради моите братя и моите ближни казвам: "Мир на тебе!" Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро. O
АЛИЛУЯ
O Алилуя. Дойди да ни спасиш, Господи, Боже наш; покажи лицето си, и ще бъдем спасени. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Мнозина ще дойдат от изток и запад в царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей.        8.5-11
В онова време:
Когато Исус влезе в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше го и казваше: "Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и люто страда."
Исус му казва: "Ще дойда и ще го излекувам."
А стотникът отговори и рече: "Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее. "Защото и аз съм подвластен човек и има мен подчинени войници: едному казвам: върви, и отива; другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави."
Като чу това, Исус се почуди и рече: на ония, които вървяха подире Му:
"Истина ви казвам, нито в Израил намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Якова в царството небесно."
Това е слово Господне.