Text Size

| Печат |

ПРЕДКОЛЕДНО ВРЕМЕ
ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще направя да израстне на Давид праведна Младочка.
Четене из книгата на пророк Иеремия.     33,14-16
Ето, настъпват дни, казва Господ, когато ще изпълня това добро слово, що изрекох за Израилевия дом и за Юдиния дом. В ония дни и в онова време ще направя да израсте на Давид праведна Младочка - и тя ще извършва съд и правда на земята.
В ония дни Юда ще бъде спасен, и Йерусалим ще живее безопасно, и ще нарекат името му: "Господ - наше оправдание."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24,4вс-5ав.8-9.10 и 14 (0:1в)
Към Тебе, Господи, въздигам душата си.
Покажи ми, Господи твоите пътища, и научи ме на твоите пътеки. Насочи ме към твоята истина и ме научи, защото ти си Бог на моето спасение. O
Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя, насочва кротките към правда, и учи кротките на своите пътища. Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета му и откровението му. Тайната Господня е за ония, които му се боят, на тях открива той своя завет. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Господ ще утвърди нашите сърца при дохождането на Христа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни. 3,12-4,2
Братя,
Вам пък Господ да наспори и преумножи любовта един към друг и към всички, каквато имаме и ние към вас, за да утвърди сърцата ви да бъдат непорочна светост пред Бога, нашия Отец при дохождането на Господа нашего Исуса Христа с всичките Му светии. Амин.
И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Исуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това. Защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Пс 84,8
O Алилуя. Покажи ни, Господи, твоята милост и дари ни твоето спасение. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Наближава избавлението ви.
Четене от светото Евангелие според Лука.          21,25-28.34-36.
В онова време: Исус каза на учениците си:
И ще бъдат поличби на слънцето и месечината и по звездите, а на земята тъга у народите от недоразумение и от морския шум и вълнение: тогава човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци със сила и слава голяма.
А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви.
Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат обременени с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно; защото той ще настъпи като примка върху всички, живеещи по цялото земно лице. И тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески."
Това е слово Господне.