Text Size

30.11

| Печат |

30 ноември
СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вярата иде от проповед, а проповедта - от Божие слово.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   10, 9-18
Ако с устата си изповядваш Господа Исуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение.
Защото и Писанието казва: "Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами."
Няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които Го призовават. "Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси."
Но как ще призоват Оня, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в Онзи, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано:
"Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто!"
Ала не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: "Господи, кой повярва на това, що е чул от нас?" И тъй, вярата иде от слушане, а слушането - от слово Христово.
Но казвам: "Нима те не чуха: "Напротив", гласът ми се разнесе по цяла земя, и думите им - до краищата на вселената."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)
Техният звук се носи по цяла земя.
Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. O
Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. O Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. O Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. O
АЛИЛУЯ    Мт 4, 19
O Алилуя. Дойдете след Мене, казва Господ, и ще ви направя ловци на човеци. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
Четене от светото Евангелие според Матей  4, 18-22
В онова време:
Като вървеше Исус край Галилейското море, видя двама братя, Симон, наричан Петър, и брата му Андрей, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.
И казва им: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци."
И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отидоха по нататък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брата му Иван, в кораб със Зеведей, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.
Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него.
Това е слово Господне.