Text Size

17.11

| Печат |

СВ. ЕЛИСАВЕТА УНГАРСКА

 

Събота

Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Длъжни сме да приемаме братята, за да ставаме спомощници на истината
Четене от третото послание на Свети Иван Апостол      5-8
Възлюбени, ти постъпваш вярно във всичко, що вършиш за братята и за странниците, които засвидетелствуваха пред църквата твоята любов. Добре ще сториш, ако ги отпратиш достойно за Бога. Защото за Неговото име тръгнаха, без да вземат нещо от езичниците. Длъжни сме, прочее, да приемаме такива, за да ставаме спомощници на истината.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 111, 1-2.3-4.5-6 (O: 1а)
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа.
Блажен е онзи човек, който се бои от Господа, и който крепко обича Неговите заповеди.
Неговото потомство ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъда благословен. O
Изобилие и богатство има в Неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.
В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна. O
Добрият човек се смилява и на заем дава, в съда той ще даде твърдост на думите си.
Той няма да се поклати до века; във вечна памят ще остане праведникът. O
АЛИЛУЯ       2 Сол 2, 14
O Алилуя. Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исус Христос. O Алилуя.
 
ЕВАНГЕЛИЕ
Бог ще защити избраниците си, които викат към Него.
Четене от светото Евангелие според Лука           18, 1-8
В онова време:
Исус им каза и една притча, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: "В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: "Защити ме от противника ми." Но той дълго време не рачи.
А сетне рече си сам: "Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява."
И рече Господ: "Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?"
Това е слово Господне.
 
17 ноември
СВ. ЕЛИСАВЕТА УНГАРСКА,
ПОКРОВИТЕЛКА НА III ФРАНЦИСКАНСКИ ОРДЕН
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО      Сх 26,1-4.13-16
Четене из книгата на Исус, син Сирахов.
        
         Честит е мъжът на добра жена, и броят на дните Му е двоен. Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му. Добра жена е честит дял, тя се дава дял на онези, които се боят от Господа. С нея у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко време е весело.
         Любезността на жената ще услади мъжа й, и благоразумието й ще затлъсти костите му. Кротката жена е дар от Господа, и благовъзпитана душа цена няма. Срамежлива жена е благодат въз благодат, и няма достойна мярка за въздържаната жена. Каквото е възлязлото на височините Господни слънце, това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й.
         Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛМ                  Пс 30
Отпев: Ти си моя каменна планина и моя ограда.
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки,
по Твоята правда избави ме.
В Твоя ръка предавам Духа си,
Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. О...
Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост,
защото Ти погледна на моето злочестие.
Узна скръбта на душата ми,
и ме не предаде в ръцете на врага. О...
Колко много са у Тебе благата,
що пазиш за онези, които Ти се боят,
и що си приготвил за онези,
които се уповават на Тебе пред синовете човешки. О...
Обичайте Господа,
всички Негови праведници.
Дерзайте, и да крепне сърцето ви,
всички, които се надявате на Господа. О...
АЛЛЕЛУЯ     Сх 26,16
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
Каквото е възлязлото на височините Господни слънце,
това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й.
О. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя.
ЕВАНГЕЛИЕ            Мт 25,31-40
Четене от светото Евангелие според Матей.
         Исус рече на своите ученици: “А кога дойде Син Човечески в славата си, и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата си, и ще се съберат пред Него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. И ще постави овците от дясната си страна, а козите – от лявата.
         Тогава Царят ще каже на онези, които са от дясната Му страна: Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от сътворението на света.
Защото гладен бях, и Ми дадохте да ям,
жаден бях, и Ме напоихте,
странник бях, и Ме прибрахте,
гол бях, и ме облякохте,
болен бях, и Ме посетихте,
в тъмнина бях, и Ме споходихте.
         Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
         А Царят ще им отговори и каже: Истина ви казвам, доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, Мене сте го сторили”.
Това е слово Господне.