Text Size

6.10

| Печат |

Събота
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сега очите ми Те виждат. Затова аз се отричам.
Четене из книгата на Йов    42,1-3.5-6.12-16
Отговори Йов на Господа и рече:
"Зная, че Ти всичко можеш, и че намерението Ти не може да бъде спряно. Кой е този, който помрачава провидението, без да разбира нещо? Тъй, аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех.
Слушал бях за Тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми Те виждат; затова аз се отричам и разкайвам в прах и пепел."
И благослови Бог последните дни на Йов повече от напрежните: той имаше четиринадесет хиляди дребен добитък, шест хиляди камили, хиляда рала волове и хиляда ослици. Имаше и седем сина и три дъщери и нарече първата Емима, втората - Касия, а третата - Каренхапух. И нямаше по цялата земя такива хубави жени, както Йововите дъщери, и баща им даде за тях наследство между братята им.
После това Йов живя сто и четиридесет години и видя синове и внуци до четвърто коляно. И умря Йов стар и сит от живот.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,66.71.75.91.125.135 (О: 135)
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, защото вярвам на Твоите заповеди. O
Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби. O Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа. O
Според Твоите решения всичко стои досега, защото всичко на Тебе служи. O
Аз съм Твой раб: вразуми ме и ще позная Твоите откровения. O Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите. O
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
O Алилуя. Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,17-24
В онова време:
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: "Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас."
А Той им рече: "Видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата."
В оня час се зарадва духом Исус и рече: "Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение."
И като се обърна към учениците, рече: "Всичко ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и - комуто Синът иска да открие.
И като се обърна към учениците, рече им насаме: "Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!"
Това е слово Господне.