Text Size

2.10 (2)

| Печат |

2 октомври
Св.Св. Ангели Пазители
Възпоминание
Евангелието на това възпоминание е собствено.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Пред тебе ще тръгне моят ангел.
Четене из книгата Изход     23, 20-23а
Тъй казва Господ:
"Ето, Аз изпращам пред тебе ангела си да те пази по пътя и да те въведе в онова място, което съм приготвил. Пази се пред лицето му и слушай гласа му, и не се опирай, защото той няма да ти прости греха и името Ми е в него. Ако слушаш гласа му и изпълниш всичко, що ти каже, ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. И ще тръгне пред тебе Моят ангел."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 90, 1-2.3-4.5-6.10-11 (О: 11)
Той заповяда на Ангелите си за тебе, да те опазват във всички твои пътища.
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия. O
И казва на Господа: "Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, на когото се уповавам. O
Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза. O С перата Си ще те осени, и под крилете Му ще бъдеш на безопасно. O Щит и ограда е неговата истина; Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,
от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. O
Зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите за тебе, да те опазват във всички твои пътища. O
АЛИЛУЯ       Пс 102, 21
O Алилуя.
Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Техните Ангели винаги гледат лицето на Моя небесен Отец
.
Четене от светото Евангелие според Матей        18, 1-5.10
В оня час се приближиха до Исуса учениците Му и казаха: "Кой ли е по-голям в царството небесно?"
И като повика Исус едно дете, постави го посред тях и каза: "Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в царството небесно." Затова, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно, и който приеме в Мое име едно такова дете, Мене приема.
Гледайте да не презрете едно от тези малките; казвам ви, понеже техните ангели на небесата винаги гледат лицето на моя небесен Отец."
Това е слово Господне.