Text Size

25.09

| Печат |

Вторник

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Различни мисли.
Четене из книгата Притчи  21,1-6.10-13
Както потоците водни така и сърцето на царя е в ръката на Господа: той го насочва, накъдето поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите Му, но Господ претегля сърцата.
Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва.
Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивите, е грях.
Помислите на прилежния се стремят към изобилие; а всеки мързелив търпи немотия.
Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно дихание за онези, които търсят смъртта.
Душата на нечестивеца желае зло, в неговите очи няма да намери милост и приятелят му.
Когато наказват кощунника, простият става мъдър, и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание.
Праведникът наблюдава дома на нечестивия, как нечестивци падат в злочестие.
Който затули ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи - и няма да го чуят.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,1.27.30.34.35.44.(0:35а)
Постави ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. O Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса. O
Избрах пътя на истината, сложих пред себе си Твоите съдби. O Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон, и ще го пазя от все сърце. O Постави ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах. O
И ще пазя Твоя закон винаги, и во веки веков. O
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
O Алилуя. Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Моя майка и мои братя са тези,
които слушат словото Божие и го изпълняват.
Четене от светото Евангелие според Лука                       8,19 21
В онова време:
Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа.
И Му обадиха, като казваха: "Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят."
А Той им отговори и рече: "Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват."
Това е слово Господне.