Text Size

15.09

| Печат |

15 септември
Блажена Дева Мария Скърбяща
Възпоминание
Евангелието на това възпоминание е собствено.
ПЪРВО ЧЕТИВО
Научи се послушание,
и стана причина за вечно спасение.
Четене от Посланието до евреите 5, 7-9
Христос през дните на земния си живот със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към оня, който можеше да Го спаси от смърт и биде чут поради благоволението. Макар и да е Син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и като се усъвършенствува, стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30, 2-Зв.Зс-4.5-6.15-16.20 (О: 17в)
Спаси ме с Твоята милост, Господи.
На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя на веки; по Твоята правда избави ме: наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. O Бъди ми каменна твърдина, дам и прибежище, за да ме спасиш, защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме управяй. O
Изведи ме от примката, която тайно са ми поставили, защото Ти си моя крепост. O
В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. O
Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог. O Дните ми са в Твоя ръка: избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми. O
Колко много са у тебе благата, що пазиш за онези, които Ти се боят, и що си приготвил за онези, които се уповават на Тебе пред синовете човешки. O
ПОСЛЕДОВАНИЕ
Това последование се чете ад либитум или изцяло, или съкратено от думите: За всегда, о, Майко света...
Скръбна Майка там стоеше,
где на кръста Син висеше,
сълзи тя проливаше.
От меч остър наранена,
бе душа й огорчена
и сломена от печал.
Как бе тъжна, наскърбена,
Майката благословена
на Единороден Син.
Колко мъки тя търпеше,
как сърцето я болеше,
в мъки Син кат гледаше.
Сълзи кой не ще пролее,
щом кат види как жалее
Майката Исусова?
Скръб кого не ще обвлада,
като види колко страда
Майката със Сина свой?
Тя видя дете си мило
изоставено, унило,
Богу да предава дух.
От скръбта ти преголяма
искам, Майко, дял да взема,
с теб до гроб ще плача аз.
Запали сърце студено,
та от силна обич сгряно,
Богу то да се нрави.
За всегда, о, Майко света,
отпечатай ни в сърцата
раните Исусови.
С твойто чадо наранено
и от рани уморено
мъките ще споделя.
Направи, докле живея,
сълзи с тебе аз да лея
за разпнатия твой Син.
С теб при кръста ще застана,
майко, и другар ще стана
на горчивия ти плач.
Не отвръщай взор от мене,
Дево преблагословена,
и стори да плача с теб.
Нек сърцето ми да бъде
на Христа другар навсъде
във страданието Му.
С рани същи нарани ме,
с кръста Му натовари ме,
а с кръвта Му ме омий.
Дево, нека твойта сила
да ми служи за закрила
във деня на общий съд.
Аз духа си кат предавам,
в тебе ще се уповавам
за победния венец.
И умре ли ми телото,
направи та и във небето
слава да наследя аз. Амин.
АЛИЛУЯ
O Алилуя.
Щастлива си, Блажена Дево Марио, защото под кръста Господен без смърт заслужи палмата на мъченичеството.
O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Колко мъки тя търпеше,
как сърцето я болеше,
в мъки Син кат гледаше.
Четене от светото Евангелие според Иван 19, 25-27
В онова време
При кръста Исусов стоеха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, че стои там, каза на майка Си: "Жено, ето Твоят син!" После казва на ученика: "Ето твоята майка!" И от този час ученикът я прибра у дома си.
Това е слово Господне.
Или
Твоята душа меч ще прониже.
Четене от светото Евангелие според Лука           2, 33-35
В онова време:
Бащата и майката на Исуса се чудеха на това, що бе казано за Него.
Симеон ги благослови и каза на Мария - майка Му: "Ето, този е поставен за падане и ставане на мнозина в Израил и като знак на противоречие (и твоята душа меч ще прониже), за да се открият мислите на много сърца."
Това е слово Господне.