Text Size

9.09

| Печат |

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ушите на глухи ще се отпушат,
езикът на немия ще пее.
Четене из книгата на пророк Исаия           35,4-7а
Кажете на боязливите духом: "Бъдете твърди, не се бойте; ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Бог ще дойде и ще ви спаси."
Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат; тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци - в степите.
И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя във водни извори.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
ПС 145, 7.8-9А. 9ВС-10. (О: 2А)
Хвали, душо моя, Господа, или Алилуя.
Който вечно пази верност, върши съд над обидени,
дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. O
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ
обича праведни,
Господ пази пришелците. O
Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно. Твоят Бог, Сионе, е от рода в род. O
ВТОРО ЧЕТИВО
Нали Бог избра бедните за наследници на царството?
Четене от посланието на Свети Яков Апостол    2,1-5
Братя мои, дръжте вярата на Исуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие. Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: "Ти седни тук добре"; а на сиромаха кажете: "Ти стой там, или седни тук, при подножието ми," то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?
Послушайте, възлюбени мои братя; нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
O Алилуя. Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. O Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Глухи прави да чуват, и неми да говорят.
Четене от светото Евангелие според Марко         7,31-37
В онова време:
Исус излезе из пределите Тирски и Сидонски и отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.
И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, сложи пръстите си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: "Ефета, сиреч, отвори се." И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.
И заповяда им никому да не кажат. Но колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.
И извънредно се чудеха и казваха: "Всичко хубаво върши; и глухите прави да чуват, и немите да говорят."
Това е слово Господне.