Text Size

13.02.2018 година II

| Печат |

Вторник

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Сам Бог не изкушава никого.

Четене от посланието на Свети Яков Апостол.            1,12-18

Възлюбени:

Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото, след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат.

Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот; след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт.

Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у Когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията Му.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 93,12-13а.14-15.18-19 (О: 12а)

Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи.

Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон,

за да му дадеш покой в усилни дни. O

Защото Господ няма да отхвърли своя народ, и няма да остави своето наследие.

Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички прави по сърце. O

Когато казвах: "Ногата ми се колебае", Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.

Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат душата ми. O

АЛИЛУЯ           Ив 14,23

O Алилуя. Ако някой ме обича, ще спази словото Ми, и моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и жилище у него ще направим. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Пазете се от кваса фарисейски и Иродов.

Четене от светото Евангелие според Марко.  8,14-21

В онова време:

Учениците Му бяха забравили да вземат хляб и нямаха със себе си в кораба, освен един хляб. А Исус им заповяда и рече: "Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и кваса Иродов".

И размишляваха помежду си, думайки: "Това ще да е, задето нямаме хляб".

А Исус, като узна, каза им: "Какво размишлявате, задето нямате хляб? Още ли не разбирате и не разумявате? Още ли е вкаменено сърцето ви? Очи имате, не виждате ли? Уши имате, не чувате ли? И не помните ли? Когато разчупих петте хляба за пет хиляди души, колко пълни коша къшеи дигнахте?"

Казват Му: "Дванадесет".

"А когато седемте хляба за четири хиляди, колко кошници дигнахте от останалите къшеи?

Отговориха Му: "Седем".

И рече им: "Как още не разбирате?"

Това е слово Господне.