Text Size

11.02.2018 година II, Неделя В

| Печат |

ШЕСТА СЕДМИЦА

Неделя, година В

ПЪРВО ЧЕТИВО

Прокаженият сам ще живее извън стана.

Четене из книгата Левит.        13,1-2.44-46

Говори Господ на Мойсей и на Аарон, думайки: "Когато се появи някому по кожата на тялото оток, или лишеи, или петно, и по кожата на тялото му се покаже нещо, като рана от проказа, да го доведат при свещеника Аарон, или при едного от неговите синове, свещеници.

И тъй, който е заразен от проказа, и отделен според мнението на свещеника, да раздере дрехата си, и главата му да бъде открита, и да бъде забулен до устата, и да вика, че е нечист. През всичкото време, докле трае раната му и е нечист, да живее сам вън от стана."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 31,1-2 5.11 (О: срв 7)

Ти си моя закрила, окръжаваш ме с радост на избавление.

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити.

Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство! O

Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконнието си: Казах: Ще изповядам на Господа моите престъпления. И Ти сне от мене вината на греха ми. O

Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, тържествувайте всич­ки прави по сърце. O

ВТОРО ЧЕТИВО

Бъдете мои подражатели,

както съм и аз на Христа.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.  19,31-11,1

Братя:

ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите всичко за слава Божия вършете. Не ставайте съблазън ни за юдеи, ни за елини, ни за Църквата Божия; както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.

Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ           Лк 7,16

O Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Проказата изчезна от него и той стана чист.

Четене от светото Евангелие според Марко.  1,40-45

В онова време:

Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки го, пада пред Него на колене и Му казва: "Ако искаш, можеш ме очисти". А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: "Искам, очисти се!" И след тези Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.

И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: "Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, на тях за свидетелство."

А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече явно да влезе в града, а се намираше навън, в самотни места, и дохождаха при Него от всякъде.

Това е слово Господне.