Text Size

3.02.2018 година II

| Печат |

Събота

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО

Дай на Своя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ.

Четене из първата книга Царства.3,14-13

В онези дни:

Соломон отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, понеже там беше главният жертвеник. Хиляда всесъжения принесе Соломон върху тоя жертвеник. В Гавоаон Господ се яви нощем на Соломон на сън и рече: "Искай каквото желаеш да ти дам."

Соломон каза: "Ти стори велика милост на Своя раб баща ми Давид и задето той ходеше пред Тебе по истина и правда и искрено сърце пред Тебе, Ти му запази тая велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес. И днес, Господи, Боже мой, Ти постави за цар Своя раб вместо баща ми Давид, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам. И Твоят раб е всред Твоя народ, който си избрал народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да се изгледа; дай, прочее, на Своя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ и да различава, що е добро и що е зло; защото кой може да управлява този многоброен Твой народ?"

И угодно биде на Господа, дето Соломон поиска това. И Бог му каза: "Задето поиска това, и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш, - ето, Аз ще сторя по думата ти: Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй че подобен на тебе не е имало преди тебе, и след тебе няма да се издигне подобен на тебе. И това, което ти не поиска, Аз ти давам - и богатство, и слава, тъй че не ще има подобен на тебе между царете през всички твои дни."

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 118,9.10.11.12.13.14. (О: 12а)

Научи ме, Господи, на Твоите наредби.

Как момък ще запази в чистота пътя си? Като пази себе си според Твоето слово. O

От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. O

Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. O

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. O

С устата си разгласях всички съдби от Твоите уста. O

В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство. O

АЛИЛУЯ       Ив 10,27

O Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги позна­вам, и те вървят подир Мене. O Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ

Бяха като овци, които нямат пастир.

Четене от светото Евангелие според Марко.        6,30-34

В онова време:

Събраха се апостолите при Исуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: "Дойдете сами в уединено място и си починете малко". Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.

И отидоха с кораб в уединено място насаме. Народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.

Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги поучава много.

Това е слово Господне.