Text Size

| Печат |

Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Научете се да правите добро, търсете правда.
Четене из книгата на пророк Исаия.         1, 10.16-20
Чуйте словото Господне, князе содомски, вслушвай се в закона на нашия Бог, народе гоморски:
"Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица.
Тогава дойдете - и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг ще ги избеля; да бъдат червени и като пурпур - като вълна ще избеля.
Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят."
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕЙ ПСАЛОМ
Пс 49, 8-9.16-bc-17.21 и 23 ( О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. O
"Защо проповядваш Моите наредби и влагаш в устата си завета Ми?" А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми. O
Ти върши това, и Аз мълчах; Ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти. Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божието спасение O
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Иез. 18, 31
Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух.
ЕВАНГЕЛИЕ
Говорят, а не вършат.
Четене от светото Евангелие според Матей.       23, 1-12
В онова време:
Исус заговори на народа и на учениците Си и рече:
"На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат; Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат.
И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; Разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и - да им казват човеците: "Учителю."
А вие недейте се нарича "Учители"; защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича "Отец"; защото един е вашият Отец, който е на небесата. И "Наставници" недейте се нарича"; защото един е вашият наставник - Христос.
Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат."
Това е слово Господне.