Монашеска общност Сестри Евхаристинки

| Печат |

Evharistinki
Congregatio Sororum Eucharistinarum

Съкратено наименование на Обществотo: МОСЕ (CSE)

Основател на oбществото: Отец Йосиф Алоат, Еврозия Алоати
Призив на Обществото: Всякога и навсякъде да е благословен – Исус в Светото Причастие!
Покровител на Обществото: свети Йосиф – пръв обожател на Божественото Дете Исус и светите братя Кирил и Методи, ревностни апостоли за духовната просвета на народа.

Брой в света: 33
В България: 16
Българки: 15