Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Босоногите монахини от Ордена на Блажена Дева Мария от планина Кармил принадлежат към едно монашеско семейство, чиято специфична харизма се състои в един живот на постоянна молитва и саможертва, изцяло насочен в служба на Църквата и нейната мисия. Сестрите живеят в клаузура, която определя техния изцяло молитвен апостолат, изключващ всяка форма на външна дейност.

Живот изцяло скрит с Христос в Бога.
За Неговото Мистично тяло – Църквата,
за живота на света, за спасението на ВСИЧКИ.

Семейството на босоногите кармилитки се храни от корените на древната традиция на Ордена¸ впоследствие оживотворена от терезианската реформа през XVI век.

 

Начин на живот в манастира:

Основа на живота в Кармила и извор на вътрешно щастие и радост е интимното отношение с Бога чрез семпла съзерцателна молитва¸ проникната от Божието Слово.
„Да размишляваш денем и нощем върху Закона Господен,“ в кармилската традиция означава преди всичко да се оставиш да бъдеш обитаван от Него¸ напр. чрез просто повтаряне на няколко думи от Евангелието¸ псалмите или на Исусовата молитва. Да се отваряш за Божието присъствие и да влизаш винаги отново в контакт с Него¸ чрез погледа на вярата¸ чрез едно движение на волята или призовавайки Царицата на Кармила¸ която копнее да въведе своите деца в дълбините на живота с Бога. Постоянната молитва се състои предимно в разположението на сърцето¸ което при всички обстоятелства търси Божието присъствие и се старае да бъде непрестанно обърнато към Него.

Подражавайки на пророк Илия¸ който търсеше уединение, за да пребивава там с Бога¸ всяка сестра има отделна килия¸ където се моли¸ чете и работи¸ когато няма други задължения в манастира. Но за кармилитката е още по-важна вътрешната килия на душата¸ в която Господ винаги я чака и където тя може да се прибира във всеки момент¸ за да Му прави компания.
Атмосферата на тишина¸ царуваща в манастира¸ също помага на душата да се съсредоточи в Господа и да не разпилява силите си. Затова сестрите избягват да говорят излишно и се стараят да работят в мълчание¸ за да насочват вниманието си към своя Любим.

Мястото¸ където се отразява богатството на вътрешния живот на всяка сестра¸ е нейното общение с другите. Монахините са призвани да го живеят помежду си интензивно¸ радостно¸ в сърдечни приятелски отношения¸ в братолюбие и взаимно служение. Именно тук кармилитките осъществяват в конкретното ежедневие Христовата заповед за любовта: „Обичайте се взаимно¸ както Аз ви обикнах¸“ и заедно свидетелстват за Неговото присъствие между тях: „Според това ще познаят¸ че сте Мои ученици¸ ако любов има помежду ви.“

Призвани да следват Исус и Неговата Майка¸ сестрите живеят според евангелските съвети на целомъдрие¸ бедност и послушание¸ чрез които се приобщават към Църквата-Невеста в интимното й единение с Христос. От влизането в манастира до момента на тържествените обети е нужно да се мине през формация¸ която включва: около една година постулат¸ две години новициат и три години на временни обети.

Терезианският Кармил се отличава с ревността на своя апостолски дух, който се изразява по различен начин в призванието на братята и в това на сестрите.
Според желанието на св. Тереза¸сестрите живеят в клаузура¸ в пълно отделяне от света и техният апостолат се състои в молитва и в поднасяне на живота си за доброто на Църквата и за спасението на душите. Решетката в параклиса и в приемната не ги затваря пред нуждите на хората¸ но е знак на пълното им посветяване на Бога и на всички напомня¸ че те не са от света, защото Исус ги избра от него.

.

Специфични особености на Кармил „Свети Дух“ в София:

- молитва и жертва за единството на Църквата
- източно богослужение
- под покровителството на св. Тереза на Младенеца Иисус