Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Ние, сестрите Облатки-Успенки, сме мисионерки: Божии пратенички.
Отговаряме на една обич, на един зов. Духовният ни живот, смисълът на нашето съществуване се намира в този девиз: "Да дойде Царството Ти". Да дойде Божието Царство в нас и в света.
Сътрудничеството ни с Отците Успенци. Като две ръце съединени за молитва и готови да заработят, двете общества, Облатки и Успенци, основани от един и същ духовник: отец Емануел Д'Алзон живеят в братска обич, Апостолска мисия.

Всичките ни дейности са придружени с един същи дух.
Вероучение - "Чрез възпитание вселяване на Исуса Христа в думите"
(Отец Е. Д'Алзон)
Поучение - "Да работим за човешкото и духовното издигане на младежите, значи да им помагаме да живеят човешките и християнските ценности" (Отец Е. Д'Алзон)
Екуменизъм - Единството на Църквата е основна цел на нашата конгрегация. Църквата гледа на екуменизма като на една от най-важните задачи. "Чрез нашето религиозно посветяване, целия ни живот е апостолат. Следвайки Исуса Христа, ние работим от всичкото си сърце за разпростанението на Божието Царство" (Правило за Живота)
Общ живот - "Преди всичко, живейте единнодушно в тази света обител, с душа и сърце устремени" (Свети Августин)"Сестрата Облатка се съединява с Христос в цялостно посветяване на живота си чрез обетите на послушание, бедност и целомъдрие" (Правило за Живота)
"С цялото си отдаване на Бога чрез религиозните обети ние се съединяваме с Църквата и с всичките си сили участваме в нейната мисия" (Правило за Живота)

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ В ПЛОВДИВ

За студентките, които се нуждаят от една стая в центъра на града - заповядайте

http://www.obshtejitie.altervista.org