Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Жадуваме да бъдем верни на милостта, която получиха нашите създатели, милост, в която сега участваме чрез нашето призвание в Ордена на Възкресението на Господа. Смятаме, че определени истини са изключително важни за нашия живот и нашата работа като възкресенци, защото именно те са милостта и призванието.

 • Убедени сме, че Божията любов спрямо нас е милосърдна и сигурна. Ние не сме заслужили тази любов. Ние сме нищо, нищо не притежаваме и без Бога нищо не можем. Привлича ни злото. Грешни сме. Бог обаче не престава да ни привлича към себе си.
 •  Убедени сме, че в своята любов Отец ни призовава към обръщане: към лично възкресение в единение с Исус, към нов живот, преизпълнен със силата на Свети Дух. Умъртвяваме страстите си заедно с Исус, когато отдаваме живота си на Отец, отричайки се от всичко, което ни отделя от Него. Силата на Свети Дух формира в нас Христос и ни подканва да отговорим с любов на огромната любов на Отец към нас .
 • Убедени сме, че Бог ни призовава, да живеем заедно като братя – да споделяме даровете , които сме получили, да си помагаме взаимно, да се молим и да работим заедно за Негова прослава.
 • Той ни призова да бъдем общност, която е жив знак на евангелските ценности: справедливост, истина и любов.
 • Убедени сме, че Бог ни призовава, да работим заедно над възкресението на обществото, като носим на всички Неговия живот и любов чрез нашето лично свидетелство, чрез свидетелството на живота ни в общността и чрез апостолатите на Ордена, а именно енорийска и възпитателна работа.
 • При това трябва да създаваме и да учим и другите да създават християнска общност, в която всички да могат да преживеят надеждата, радостта и мира на Възкръсналия Христос.
 • Убедени сме, че Мария, за нас възкресенците, е във всичко образец за живот и действие.
 • Мисията на възкресенците
 • Общността на Възкресението проповядва Пасхалната мистерия и свидетелства за нея.
 • Убедени, че Бог ни обича безусловно, благовестим освобождението и спасението на всяка личност и на цялото общество като преминаване от смърт към живот, в който всяко зло и несправедливост ще бъдат преодолени/превъзмогнати.
 • Поканваме всички, а по-специално младите хора и семействата, във общностите на Възкръсналия Христос, в които сияят вярата, надеждата и любовта – знак в Църквата на единението с Христос и Неговата Майка Мария.
 • Убедени сме, че за да постигнем това, нашият Орден трябва да бъде пример на християнска общност, в която всички са оживени от един дух и едно сърце.
 • Чрез нашето душеспасително пастирско и възпитателно служение – се обръщаме към всички хора, особено солидарни сме с хората, унизени от несправедливите структури.
 • Помагаме на лаика да изпълнява собствената му пророческа и претворяваща/ пресъздаваща функция спрямо света, като му даваме по-дълбоко преживяване и опит на Пасхалната динамика в неговия живот.
 • Като международна общност си помагаме взаимно в различни части на света, като споделяме нашата служба, опит и ресурси.
 • Споделяме Христовата жажда, да разпалим огъня на Божията любов в сърцето на всеки човек на тази земя.