Text Size

Общество на Отците Възкресенци

| Печат |

zmartwychwstancycr

Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi

Съкратено наименование на Обществото: CR (в България ОВ)
Основатели на oбществото: Богдан Янски, отец Петър Семененко, отец Йероним Кайсевич

Покровители на Обществото: св. Йосиф, св. Каетан
Покровител на Обществото, действащо в България: Св. Йосафат Полоцки меченик

Призив на Обществото: "Veritatem et Caritatem" - "С истина и любов"
Светци на обществото: 4 Божи служители

Брой в света: 448
В България: 3
Българи: 0 (един кандидат)