Орден на босоногите кармилитани на Блажена Дева Мария от планина Кармил

| Печат |

obshnost

Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum
Beatae Mariae
Virginis de Monte Carmelo

Съкратено наименование на Обществотo: OCD

Основател на oбществото: Кармилски Орден няма основател като другите Ордени. Като основателите кармилитаните смятат Пресвета Богородица и св. Илия пророк.

Призив на Обществото:
Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum
Покровител на Обществото: Пресвета Богородица Кармилска
Покровител на обществото действащо в България: Св. Йосиф
Светци има Обществото: 18

Брой в света: 4000
В България: 4
Българи: 1

www.karmil.tk

www.carmelitaniscalzi.com