Харизма на Обществото

| Печат |


Сестрите Пасионистки на св. Павел от Кръста изцяло посветяват живота си на Разпнатия Господ за да могат да приближат към Неговото Сърце слабите, духовно бедните, отхвърлените от обществото, изоставените жени станали жертви на насилие и проституция. Присъединяват се към спасителната жертва на Исус и участват в делото на възобновлението на човешкото достойнство наранено от греха, застъпвайки се за човечеството;
Приемат Христовите чувства за свои.
Обществото работи в енория „св.св. Кирил и Методий“ в гр. Свищов и с. Драгомирово. Сестрите водят вероучение в училище в с. Ореш.