Конгрегация на Сестрите Пасионистки на св. Павел от Кръста

| Печат |

pasionistki

Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce

Съкратено наименование на Обществотo: CP

Основател на oбществото: Мария Магдалена Фрескобалди
Призив на Обществото: Страданието на Исус винаги да е в сърцата ни!
Покровител на Обществото: Прескръбната Дева Мария, св. Михаил Архангел
Покровител на обществото действащо в България: Мария Магдалена Фрескобалди - Каппони

Брой в света: 1000 - произхождат от 34 държави и служат на Бога във 27 страни
В България: 4
Българки: 1

www.passioniste.org