Text Size

Основател на Обществото

| Печат |

ChiaraLubich2Киара (Силвия) Лубик се ражда в гр. Тренто (Италия) на 22 януари 1920 г. С нейното посветяване на Бог, на 7 декември 1943 г., има начало Движението на Фоколарите (Марийно дело).
Светлината на приложено в живота Евангелие и „радикализмът на любовта”, характерни за нейния жовот, я направиха „апостол на диалога” между християните, между религиите и с хора без религиозно убеждение.
Това става благодарение на получения от Бог специален дар, признат като подходящ за днешните времена: харизмата на единството, чиято сърцевина е молитвата на Исус: „всички да бъдат едно” (Йоан 17:21).
В стремежа към пълнотата на християнския живот и съвършенството в любовта, Киара Лубик се раздава, за да може да вървят по този път на светостта много хора, решена да помага на всички, които Бог поставя на нейния път, „да станат свети заедно”.
Следвайки ден след ден Божия подтик, Киара получава различни признания от международно значение, между които наградата Темплетон за напредъка на религията (1977 г.), награда на ЮНЕСКО за Възпитаване за мира (1996 г.), многобройни почетни гражданства и 15 почетни доктората.


Плодовете на нейния живот, изживян изцяло за Бог, се показват не само по време на земния й път, но и в момента на смъртта й, на 14 март 2008 г. в Рока ди Папа (Рим). Десетки хиляди хора идват да се поклонят пред тленните й останки и присъстват на опелото й, отслужено в Рим.
Тленните й останки почиват в параклиса в Центъра на Движението на фоколарите в Рока ди папа (Рим). На 27 януари 2015 г. е открит процес за беатификацията ѝ.

1. Blazhena Chiara Luce Badano

LuceBadano