Среща за Богопосветените Белозем 28-30 април 2015

| Печат |

Снимков материал от срещата да преживеем хубави моменти още веднъж...
Там където има Богопосветените има и радост :)