Text Size

Писмо на Апостолически Нунций в България

| Печат |

vatican a

СРЕЩА НА БОГОПОСВЕТЕНИТЕ БЕЛОЗЕМ, 28-30 АПРИЛ 2015 г.

Ваше Високопреосвещенство, уважаеми епископи от България, скъпи братя и сестри, които посветихте живота си на Бог, който е Светият. Светостта е най-възвишената характеристика на Бог.
Всички ние сме призвани да бъдем свети и да живеем в единението с Бог, със Светия. Ако искаме да станем свети, ако искаме да подражаваме светостта на Бог, трябва да влезем в отношение с Него, който е Светият. С Него трябва да се отворим към света, за да се отвори светът към Бог и към светостта.
Нашият живот трябва да бъде пропит от светостта. Ние живеем богопосветен живот, ако животът ни е дарен на Бог, на Светия, и ако живеем живота си с Него, като се стремим ежедневно към светостта.
В този контекст, основна отправна точка на богопосветения живот е, че целият наш живот трябва да бъде отдаден на Бог и посветен на светостта, която е самият Бог. Как може да стане това?
На първо място, нашият живот трябва да бъде напълно отдаден на Светия Бог, наш Създател и Баща, в Христос, чрез Светия Дух.
На второ място нашият живот трябва да бъде търсене на светостта в света и между хората, като се стремим към съвършенството, в светлината на Евангелските съвети, които са бедност, целомъдрие и послушание. Тези три съвета са съдържани в трите обета, които са в основата на светостта и на богопосветения живот. Обет е тържествено поет ангажимент, частен или публичен, пред Бог, в Църквата и пред света.


На трето място богопосветеният живот ни препраща към Евангелието на Исус, ни ангажира да живеем Евангелските съвети в Църквата и с Църквата, частно или публично.
На четвърто място, всеки от нас е получил от Божия Дух една харизма, един специфичен дар, едно специално призвание, призванието, което се превежда в богопосветен живот. Харизмата е сърцето на призванието в богопосветения живот.
На пето място, богопосветеният живот не е съсредоточаване върху себе си. Харизмата не трябва да бъде приемана автореференциялно, а трябва да се отвори не само към Бог, към Божието царство, а и към света. Който е посветен на Бог трябва да действа в света, трябва да даде на света свидетелството на Бог, на Христос и на Евангелието, на светостта действаща и активна, живяна в Църквата и в света, със специална нагласа към най-нуждаещите се.

Кои са Богопосветени хора?
• Свещеници и владици, които са посветени с тайнството свещенство, чрез ръпополагането.
• Монаси, монахини и членове на общества с апостолски живот, които са дали обети и са се посветили на Бог и на Божието Царство.
• Миряни, които избраха живот посветен на Бог и на Божието царство в света, според тяхната специфична харизма.
Какво иска Бог от нас, богопосветени хора?
Любов, жертва, живот според Евангелски съвети.
Какво изисква светът от нас, които сме посветили живота си на Бог, на Светия?
Живот според Евангелието, свят живот, живот в светлина, в любовта, посветен на Бог и на ближните, по-специално на хората в нужда.

Как трябва да живеем нашия богопосветен живот?
Лично и заедно с другите. Да не търсим себе си а Божието царство, доброто на ближните и на света.
Ако живеем така, ще допринесем към достоверността на Църквата в света, и към разпространението на Божието Царство. Ще живеем с дълбока любов и искрен синхрон с Христос, в Църквата, в света. Ще живеем истински и автентичен богопосветен живот.

Анселмо Гуидо Пекорари
Апостолически Нунций в България