Text Size

Орден на Малките Братя Капуцини

| Печат |

wspolnefoto


Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Съкратено наименование на Обществото: OFMCap
Основател на oбществото: свети Франциск от Асизи

Покровител на Обществото: свети Франциск от Асизи
Покровител на Обществото, действащо в България: бл. Марко от Авиано

Призив на Обществото: Pax et Bonum - Мир и добро
Светци на обществото: 15 светци, 71 блажени

Брой в света: 10500
В България: 7
Българи : 1

История на Обществото

| Печат |

bg4 585 434 90 Капуцините са третата голяма монашеска общност в рамките на Първия орден на св. франциск Асизки. Тя се заражда от силното желание за възможно най-автентично подражание на Христа в духа на св. фран-циск и на неговите първи братя и била утвърдена от Църквата на 3 юли 1528 г.
Мисията на Братя Капуцини в България е открита на 21 март 1841 г. с предложение на папа Григорий XVI (1831-1846). Нейни първи представители са братя Андреа, Вененко, Онуфрий и брат Теодор, всички италианци. Те поемат от отците редемптористи служението в Пловдив и в селата Даваджово и Селджиково. Дошлите по-късно техни събратя поемат енориите в селата Хамбарли, Калъчли и Дуванли. С много труд, апостолско усърдие, лишения и въпреки отрицателното отношение на властите и гръцкото духовенство, те полагат здравите основи на мисията, които въпреки превратностите на времето остават твърди вече цели 175 години.

Прочети още: История на Обществото

Основател на Обществото

| Печат |

San FrancescoНашият основател св. Франциск син на богатия търговец Пиетро Бернардоне. Роден е през 1182 г. и на младини е бил причисляван към «цвета на младежта в Асизи». Надарен с невероятен интелект, интуиция и душевно спокойствие, чувствителен към красотата на заобикалящия го свят, изпълнен с благородни, рицарски идеали, франциск участва във войната между Асизи и Перуджа през 1201 г. Една година прекарва в плен. Възстановява се от заболяване. Отдава се на размишления. Преживяното от него под-готвя прелома в младия му живот. Най-напред, след един тайнствен сън в Сполето (1205 г.) франциск се отказ¬ва от рицарската кариера при прочутия тогава и възпяван от трубадурите Валтер от Бриен. Впоследствие, по време на една молитва под Разпятието в малката църква «Сап Дамиано», преживява пълно религиозно об¬ръщане.

Прочети още: Основател на Обществото

Харизма на Обществото

| Печат |

Францисканският орден на Братя Капуцини извършва апостолска дейност на всички континенти и принадлежи към ордените, които в найголяма степен са ангажирани с мисионерска дейност. Всеки трети капуцин работи в Третия свят, а всеки осми е мисионер. Полските капуцини работят в България, Австрия, Централноафриканската република, Украйна, ЛитВа и Беларус. Днес има нужда от младежи, които силно желаят, след съответната подготовка, да служат като монаси в България и в мисиите по света.
Светият Отец Йоан Павел II казва: „За вас, капуцините, казват, че сте бедни, ала вие сте богати със светци". В течение на почти 500-годишното си съществуване нашият Орден е дал на Църквата и света повече от 160 Божии раби и повече от 20 светци и блажени. Сред тях са свети отец Пио, стигматик, и блаженият отец Хонорат Кожмински, основател на повече от 20 ордена.

Прочети още: Харизма на Обществото

Контакт

| Печат |

София

Ул. "Κняз Борис I" №146
1301 София
+359 28 114 656

www.sofia.capucini.bg

  • Бр. Марчин Грец - настоятел на къща, делегат
  • Бр. Марек Поточни - викарий
  • Бр. Ярослав Бабик - енорийски свещеник,
  • Бр. Артур Владек

 

Белозем

Ул. "Йоaн Павел II-ри" № 1
4130 с. Белозем
Пловдивска

  • Бр. Елко Терзийски - енорийски свещеник
  • Бр. Кшищоф Ожадович - викарий

Бургас

Ул. "Цар Петър" № 5
8000 Бургас
+359 56 842 919

  • Бр. Збигнев Тенча - енорийски свещеник