Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Изпратен от Отца чрез Възкръсналия Господ, Св. Дух даде многобройни дарове на Църквата, за да завърши Христовата дейност: прославянето на Отца и спасяването на света.

Такъв един дар е званието за Мисионерски-бенедиктински религиозен живот, който е специфичен начин да се живее Евангелието и е вкоренен в Правилото на Св. Бенедикт. Отец Андреас Амрайн, нашия основател, искал да обнови идеята за мисия в бенедиктинската традиция и да установи една общност, която да известява царството Божие сред тези народи, които все още не са чули Евангелието. През 1885 г. той основал нашата Конгрегция, която става исвестна като: „ Сестри мисионерки бенедиктинки от Тутцинг. ”

Основната отличителна черта на нашия начин на живот е търсенето на Бога в общност, под правило и настоятелка. Нашият общ живот се изразява в молене и работа заедно, в споделяне на благата си – материални, и духовни и в общото служение, покрепа и насърчаване. Ние, сестри и началници, заедно се стремим да забележим Божията воля винаги и отново, за да отговорим по-пълно на своето звание.

 

Нашият Бенедиктински молитвен живот се характиризира от обща часословна молитва и lectio divina. Той достига връхната си точка в честването на Ехаристията. Ние желаем да направим нашите общности места за търсене на Бога, за Божествена хвала и човешка среща и да свидетелстваме за присъствието на Възкръсналия Господ във всичко, което сме и във всичко, което правим.

Ние участваме в мисията на Църквата чрез нашата евангелизаторска дейност. Съгласно традицията на нашата Конгрегация ние се задължаваме да оповестяваме Евангелието сред хората, които не познават Христос и където Христос не е достатъчно познат. Ние служим, където Църквата е в нужда. Повикани сме, за да събудим сетивото за Бога в нашето съвременно общество и да накараме другите да осъзнаят пълното спасение на света, предложено от Бога в Исус Христос. В своята любов Бог ни е събрал от различни народи в нашата Конгрегация. Ние уважаваме и утвърждаваме многочислеността на нашата Конгрегация, което смятаме за дар и обогатяване. Единството е постигнато и се подържа чрез предаността към съществените елементи на нашия Мисионерски-Бенедиктински начин на живот.

Benediktinki

.