Бенедиктинки

| Печат |

Home

Missionary Benedictine Sisters

Съкратено наименование на Обществото: OSB

Основател на oбществото: Андреас Амрайн
Покровител на oбществото: свети Бенедикт
Призив на Обществото: Ora et labora

Брой в света: 1310
В България: 8
Българки: 1