Text Size

Харизма на Обществото

| Печат |

Харизма и целта на Мисионерки на Любовта е да утолим безграничната жажда на Исус, изразена на Кръста, за нашата любов и любовта на всяко човешко същество, особено най-бедните от бедните, чрез живот посветен на целомъдрие, бедност, послушание и безвъзмездна служба от все сърце към най бедните от бедните. Затова служим на материално и духовно бедни, без значение от кастата, вярата и националността. Даваме своята незабавна и действена помощ като:

  • храним гладните не само с храна, но и със словото Божие;
  • напояваме жадните не само с вода, но и със знание, мир, истина, справедливост и любов;
  • обличаме голите не само с дрехи, но и с човешко достойнство;
  • даваме подслон, съзидан не само от тухли, но и от сърце, което разбира, което се грижи и обича;
  • гледаме болните и умиращите и се грижим за слабите и инвалидите, не само по тяло, но и по ум и дух.

 

 

Дейността на Мисионерките на Любовта в България


Търсим най-бедните от бедните там, където можем да ги намерим. Отиваме в най-бедните квартали, болници и домове. Посещаваме болни, стари, изоставени и безпомощни хора. Опитваме се да им носим надежда, радост и също конкретна подкрепа и помощ според нашите възможности. Молим се с тях и за тях, а ако имат желание и нужда ги подготвяме да приемат тайнства в Църквата. Събираме бедните деца за да ги научим на основни неща от живота и Бога. Нашите сестри във Варна и Пловдив се грижат за изоставени и бездомни жени настанени в малките приюти, намиращи се в техните манастири. През зимата във Варна, сестрите приемат и бездомни мъже. Във Варна и Пловдив водим безплатна кухня- столова за най-бедните от бедните. Сестрите в София редовно посещават затворници.