Конткат

| Печат |

Варна

бул. "Княз Борис" № 180
9000 Варна
тел. +359 52 608 290

Пловдив

ул. "Христо Матов" № 9
4004 Пловдив
тел. +359 32 694 050

София

ул. "Цар Симеон" № 34
1202 София
тел. +359 29 813 931

www.motherteresa.org

Адрес на Генерална къща:

Missionaries of Charity
54 Lower circular road,
Calcutta 700016,
India